Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Lounaspalvelu Oy / Pitopalvelu Hupli
, Aseveljentie 1
, 02650 Espoo
Rekisteriasiat
[email protected]

Rekisterin nimi

Pitopalvelu Huplin asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Seuraavat yksityisyyskäytännöt koskevat sivuston www.pitopalveluhupli.fi käytäntöjä. Joissakin tapauksissa meidän on tarpeen pyytää joitakin henkilötietojasi (esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, postiosoite tai puhelinnumero). Näitä edellä mainittuja tietoja tullaan kysymään sinulta yhteydenottolomakkeissamme, tarjouspyyntölomakkeessa tai rekrytointitilanteessa. Tietoja käytetään muun muassa pitopalvelutilaisuuden tarjouksen muodostamiseen ja palautekyselyssä. Annettuja tietoja ei käytetä koskaan suoramarkkinointiin ilman erillistä suostumustasi. Olemme sinuun yhteydessä puhelimitse vain, mikäli meidän on saatava sinut kiireellisesti kiinni. Tietoja ei koskaan anneta kolmansille osapuolille. Pitopalvelu Hupli huolehtii yksityisyyden suojan periaatteiden ja henkilötietolainsäädännön noudattamisesta. Tietoja käsitellään huolellisesti sekä luottamuksellisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palvelun toteuttamiseen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseen, markkinointiin sekä analysointiin ja tilastointiin. Suoramarkkinointi vaatii asiakkaan erillisen suostumuksen. Rekisteröidyllä on myös koska tahansa oikeus kieltää hänelle kohdistettu markkinointi.
 Pitopalvelu Huplin sosiaalisen median sivustot kuten esimerkiksi Facebook, Instagram ja YouTube ovat julkisia ja sivustoille muodostuvat rekisterit sisältävät rekisteröidyn itse julkisuuteen tuomat tiedot kuten esimerkiksi nimi, arvostelut, sivustotykkäämiset ja -jakamiset sekä kommentoinnit. Pitopalvelu Hupli ei ole millään tavalla vastuussa sosiaalisen median sivustoille rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedoista tai niiden suojaamisesta.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Emme kerää sivuillamme vierailevien IP-osoitteista rekisteriä tai tilastoi niitä. Ongelmatapauksissa on kuitenkin mahdollista ottaa selville vierailijan IP-osoite mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan suoraan asiakkailta asiakassuhteen hoitamista varten joko sähköisten internetlomakkeiden, sähköpostin tai esimerkiksi puheluiden kautta.

Tietojen luovutus

Tietoja luovutetaan ainoastaan asianomaisille henkilöille esimerkiksi tilaisuuden järjestämistä varten. Tällaisia luovutuksia ovat esimerkiksi erikoisruokavaliot sekä allergiatiedot. Luovutukset tapahtuvat pääosin sähköisesti. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Kaikki tietokannat ovat suojattu salasanoilla, palomuureilla sekä muilla teknisillä keinoilla. Manuaaliset lomakkeet säilytetään lukitussa tiloissa ja tuhotaan välittömästi tilaisuuden jälkeen. Pitopalvelu Hupli ei ole vastuussa toisten sivujen yksityisyyskäytännöistä, joille pääsee sivustomme linkkien kautta. Pitopalvelu Huplin yksityisyyskäytäntö koskee tiedon keruuta ainoastaan tämän sivuston nimissä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja se tulee lähettää allekirjoitettuna alla olevaan osoitteeseen. Mikäli rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä voi rekisteröity esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön.
 Mikäli sinulla on muuta kysyttävää yksityisyyskäytännöstämme tai sivuston toiminnasta, laitathan meille sähköpostia osoitteeseen [email protected] Kerromme mielellämme lisää ja tarkennamme tietoja tarvittaessa.

Lounaspalvelu Oy / Pitopalvelu Hupli
Aseveljentie 1
02650 Espoo